Som led i vores store omlægning af hjemmeside, medlemsregister og al anden administration, bliver indkaldelser og referater i forbindelse med  bestyrelsesmøder nu gjort tilgængelige via dette link :

Link til bestyrelsens møder

Bilag - økonomi 2018

Rekvisition